Info lapa 03.09.2021
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2021.gada 3.septembri LAAA infolapas formātā.

 

Pagājušajā sestdienā, 28.augustā notika Lauku festivāls Birzgalē.

Paldies visiem, kuri atbrauca, neskatoties uz ne īpaši labajiem laika apstākļiem.


Augusta beigās notika mācības LAAA aitu vērtēšanas speciālistiem.

Tajās tika runāts par LTvt aitu saglabāšanas programmas īstenošanas rezultātiem un ganāmpulka kvalitātes analīzi.


Pieejams atbalsts dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanai.

No 2021.gada 1.septembra līdz nākošā gada jūlija beigām var pieteikties atbalstam par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu. Tas ir kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem. Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.

Atbalsta intensitāte ir 70 procenti no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 eiro par vienu hektāru kultūrauga augšanas sezonā vai vienu liellopu vienību gadā.

Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz 2022.gada 1.augustam pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm. Polises apmaksu var veikt pa daļām, bet pēdējais maksājums nevar būt vēlāks par 2022. gada 1.augustu.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumu pieejama LAD mājaslapā izvēlnē “Riska pārvaldība”.


Saimniecība SIA StarSpace piedāvā iegādāties LT 100% teķi no IRBIS 0125 līnijas.

Teķis ir novērtēts. Skrepi genotips: R2. Ciltskartīte pielikumā. Cena: 500 EUR (PVN iekļauts)
Kontaktinformācija: info@aitas.lv, tālr. 29120445


Pielikumā piedāvājums no SIA Milža slota konservu gatavošanā.


23.septembrī notiks tiešsaistes biznesa konference "PĀRTIKA UN LAUKSAIMNIECĪBA 2022"

Plašāka informācija un pieteikuma forma šeit - https://www.registreties.lv/partika-un-lauksaimnieciba

Konferences galvenās tēmas:

  • Problēmas lauksaimniecības nozares un lauku vides attīstības jautājumos,
  • Vides ilgtspēja,
  • Lauku vides resursu efektīvāka izmantošana,
  • Iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšana,
  • Pārtikas rūpniecības nozare,
  • Globālās konkurences ietekme uz Latvijas tautsaimniecību 2022. gadā;
  • u.c. aktuāli jautājumi.

Oktobra beigās notiks Latvijā 1. meikatons AGRITECH 2021.

Meikatons “AGRITECH 2021” ir uz nākotnes lauksaimniecību vērsts pasākums, kura galvenā doma ir inovatīvu projektu, pakalpojumu vai produktu izstrāde (radošā darbnīca).
Tiek aicināta gan studenti, gan nozaru eksperti, gan cilvēki ar idejām kā uzlabot lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību.
Pieteikšanās mājaslapā https://www.meikatons.lv/ līdz 28.septembrim.


Iznācis septembra Agro tops!

Tajā lasi interviju ar Zemkopības minsitru kā arī rakstu par SEG emisijām lauksaimniecībā.


Pielikumā SIA “Altek” informācija par iespēju iegādāties lopbarības saulespuķu miltus (skatīt pielikumā).


Pielikumā LOSP Info lapa.

 

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem