Info lapa 7.01.2022
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2022.gada 7.janvāri LAAA infolapas formātā.

10.janvārī plkst.11:00 plānota tiešsaistes LAAA valdes sēde.

Pieejas saite tiks izsūtīta 10.janvārī no rīta.


Gada nogalē LAAA vadība ciemojās pie Genovefas Norveles, lai pateiktu milzīgu PALDIES par ieguldīto darbu LAAA un aitkopībā kopumā.


2022. gada 27.-28.janvārī notiks biedrības "Latvijas aitu audzētāju asociācija" organizētās divu dienu mācības " SEG un amonjaka emisiju samazināšanas iespējamie risinājumi aikopībā.".

Mācību teorijas daļa notiks Limbažu bibliotēkas telpās, praktiskā daļa saimniecībā Mikaitas.

Lektori - Daina Kairiša un Aleksandrs Adamovičs.

Mācību programma tiks izsūtīta nākošajā nedēļā Apmeklējot divu dienu mācības, pārraugiem kā ierasts tiks piešķirtas 16h (8h teorija, 8h prakse).

Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 13,00 euro mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 65.00 euro.

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

Pieteikšanās obligāta, dalībnieku skaits ierobežots (grupā max 20 cilvēki).

Visiem, kuri būs apmeklējuši vismaz 75%, tiks izsniegts apliecinājums.

Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 25669918 vai rakstot uz e-pastu: info@laaa.lv.

Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, lūgums aizpildīt un elektroniski atsūtīt mācību dalībnieka reģistrācijas anketu.

Papildus aicinām atsūtīt skanētus arī citus saistošus dokumentus, kas pierāda Jūsu iesaisti nozarēs (lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozare vai pārtikas ražošanas nozare vai mežsaimniecības nozare).
Kā saistošie dokumenti var būt, piemēram, Zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir lauksaimniecības zeme, mežs; EPS izdruka, ja Jūs 2021.gadā esiet pieteicies platību maksājumiem; saimnieciskās darbības veicējiem D3 veidlapas kopija; juridiskām personām gada pārskata kopija; uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem -skaidrojumu ieraksta Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapā sadaļā Piezīmes –radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to, ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība. Vērtētājiem un pārraugiem - sertifikāta kopija.

Mācību dalībniekiem jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kurš apliecina, ka mācību dalībnieks ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Sertifikātu iespējams lejuplādēt vietnē www.Covid19sertifikats.lv.


Ar 1. janvāri VMD nepiemēro maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

Ar 2022. gada 1. janvāri Valsts meža dienests nepiemēro maksu par sniegtajiem pakalpojumiem. Līdz ar maksas cenrāža atcelšanu dienests aicina klientus pakalpojumus saņemt tiešsaistē Meža valsts reģistrā, kā arī dienests turpmāk neveiks atsevišķas darbības, piemēram, neņems meža reproduktīvā materiāla paraugus, ja tas nav saistīts ar šī materiāla sertificēšanu, jo šādas darbības ir privātā sektora kompetencē.
Plašāk:
https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/jaunumi/ar-1-janvari-vmd-nepiemero-maksu-par-sniegtajiem-pakalpojumiem?id=12734


Vebinārs par atbalstu pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

2022.gada 11.janvārī plkst.10.00-12.00 Lauku atbalsta dienests organizē vebināru, lai pastāstītu par atbalsta saņemšanas nosacījumiem pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ( “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.2. apakšpasākums). Atbalstam varēs pieteikties no 2022.gada 10.janvāra līdz 10.februārim.
Plašāk LAD mājas lapā:
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/vebinars-par-atbalstu-pasakuma-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-1211


No 01.01.2022. turpmāk sazinieties ar LAD tikai pa tālruni 67095000 darba dienās no plkst. 8.00-20.00 un e-pastā - pasts@lad.gov.lv.


Pieteikšanās LLKC konkursam LAUKIEM BŪT līdz 10.janvārim, nenokavē!

Plašāka informācija šeit:
http://laukutikls.lv/atbalsts-jauniesiem-uznemejdarbibas-veicinasana


Iespēja iegādāties Texcel šķirnes vaislas dzīvniekus no Vācijas.

Audzējam Teksela aitas Ziemeļvācijā (apgabals uz dienvidiem no Brēmenes, ~50km). Ir pieredze ar eksportu un visām saistītajām prasībām. Talrunis saziņai +491 5234228873 (Marco). Zemāk bildes ieskatam.
Informācijai: http://www.texelschafe-wacker.de.

 
   
   
   

 


 

Janvāra Saimnieks numurā lasi par aitkopju palīgiem ganu suņiem.


Decembra lopkopī lasi Dinas Avotiņas rakstu par aitu šķirņu izvēli vaislas materiāla ieguvei.


LLKC nedēļas aktuālitātes:

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_07.01.2022.pdf


Pielikumā LOSP Info lapa.

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem