Info lapa 1.04.2021
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2021.gada 1.aprīli LAAA infolapas formātā.

Šonedēļ notika Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes un padomes vēlēšanas.

Padomē tika ievēlēts LAAA valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Bortņikovs, lai pārstāvētu aitkopju intereses.


LAAA 30.martā notika seminārs sķirnes aitu audzētājiem un speciālistiem.

Pielikumā semināra prezentācijas: 


ZM aprīlī atsāks KLP tematiskās darba grupas, lai kopīgi ar Jums izdiskutētu Zemkopības ministrijas sagatavotos priekšlikumus atbalsta pasākumiem, ko plāno ietvert Stratēģiskajā plānā un īstenot sākot ar 2023.gadu.

ZM aicina Jūs uz KLP tematisko darba grupu “Jaunie lauksaimnieki”, kas notiks š.g. 7.aprīlī, plkst. 10:00.

KLP Tematiskā darba grupa notiks, izmantojot Zoom Meeting rīku.
Saite, lai pieslēgtos darba grupai: https://us02web.zoom.us/j/83927988663


LOSP aicinu visus 7.aprīlī plkst.14.00 pieslēgties diskusijai ar LLKC par LLKC stratēģiju 2021-25.

LLKC ir ļoti ieinteresēti dzirdēt Jūsu vajadzības, ieteikumus, priekšlikumus!

Topic: LOSP tikšanās ar LLKC - Par LLKC Stratēģiju 2021.-2025.

Time: Apr 7, 2021 02:00 PM

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/85339368549?pwd=bFBqOXVKbWtHZEpyTlVtQWk5VGhGUT09
Meeting ID: 853 3936 8549 Passcode: 242563


Arī šogad lauksaimniekiem pieejams 12 miljonu eiro valsts atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai.

Pilns raksts ZM mājas lapā: https://www.zm.gov.lv/presei/ari-sogad-lauksaimniekiem-pieejams-12-miljonu-eiro-valsts-atbalsts-dal?id=12140


Svarīga informācija lauksaimniekiem par jaunā brīvprātīgā saistītā atbalsta nosacījumiem un apmēru 2021. un 2022. gadam.

BSA par aitām no 2021. gada varēs saņemt arī par pienu šķirnes (Ostfrīzijas piena, Beļģu piena un Lakonas) aitu mātēm, ja būs izpildīti noteiktie atbilstības nosacījumi.

Plašāk šajā saitē: https://zm.gov.lv/presei/svariga-informacija-lauksaimniekiem-par-jauna-brivpratiga-saistita-atb?id=12142


Dzīvnieku turētājiem dzīvnieku infekcijas slimības gadījumā jāpievērš uzmanība precizētajai zaudējumu kompensāciju pieteikšanās un saņemšanas kārtībai.

Plašāk ZM mājas lapā: https://www.zm.gov.lv/presei/dzivnieku-turetajiem-dzivnieku-infekcijas-slimibas-gadijuma-japievers-?id=12141


ALTUM un LOSP 2021.gada 07.aprīlī, plkst.10:00 organizē vebināru: Nauda lauksaimniekiem.

Plānotā pasākuma kopējais laiks līdz stundai ar noslēguma jautājumiem, ja tādi būs gan pirms pasākuma, gan arī vebināra laikā.

Saite semināram šeit.


Tiek izsludināts projektu konkurss aktivitātē "Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana”.

Pieejamais kopējais finansējums konkursā EUR 200 000. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms nepārsniedzot kopējas tiešās attiecināmās izmaksas - 1500 EUR/ha. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš - 2021.gada 30.aprīlis.

Plašāk lasi https://www.vraa.gov.lv/lv/jaunums/tiek-izsludinats-projektu-konkurss-aktivitate-biologiski-vertigo-zalaju-atjaunosana-0


Visdraudzīgākās cenas zālāju sēklām un to maisījumiem!

Zālāju sēklas un to maisījumi, pa tiešo no ražotāja Latgalē. z/s “Ezerlīči” - sēklkopības saimniecība Latgalē ar 30 gadu pieredzi, piedāvā iegādāties sertificētu zālāju sēklu un to maisījumus. Visi maisījumi ir pārbaudīti savā lopkopības saimniecībā. Zālāju sēklu šķirnes ir selekcionētas Latvijā, līdz ar to mēs arī garantējam maisījumu noturību Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.

Sēklu piedāvājums pielikumā.


Pielikumā LOSP Info lapa.

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem