Info lapa 16.04.2021
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2021.gada 16.aprīli LAAA infolapas formātā.

 

LAAA aicina LT šķirnes aitu audzētājus uz diskusiju par audzēšanas programmu 20.aprīlī ZOOM vidē.

Diskusijas norises laiks no 11:00 līdz 13:00.

Aicinām vēlreiz iepazīties ar audzēšanas programmu: http://www.latvijasaita.lv/doc/latvijas_tumsgalves_aitu_skirnes_audzesanas_programma.pdf

Savus jautājumus un ierosinājumus jāiesūta uz info@laaa.lv līdz 18.aprīlim, lai līdz diskusijai varētu sagatavot atbildes.

Lūgums dot ziņu par vēlmi piedalīties sūtot ziņu uz info@laaa.lv.

Visiem, kuri būs izteikuši vēlmi piedalīties, pieejas saite tiks izsūtīta 19.aprīlī.


LAAA 29.aprīlī aicina uz tiešsaistes (ZOOM) semināru par veterināriju.

Tēma "Pavasaris aitu ganāmpulkā - vielmaiņas, parazitāro un infekcijas slimību pazīmes un profilakses.

Sākums 11:00.

Sīkāka informācija tiks izsūtīta tuvākajā laikā.


Iespēja pieteikties atbalstam ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina iesniegt projektu pieteikumus pasākuma “Riska pārvaldība” apakšpasākumā “Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija”. Nepārtrauktās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada 19.aprīļa līdz 2021.gada 1.jūlijam. Kopējais publiskais finansējums ir 6 miljoni eiro.

Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju.

Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz 2021.gada 1.jūlijam pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm. Polises apmaksu var veikt pa daļām, bet pēdējais maksājums nevar būt vēlāks par 2021. gada 1.jūlijs.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam ir jāiesniedz iesniegumu, apdrošināšanas polises kopija, kā arī apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas. Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” – “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumus var iesniegt LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām 67095000, 67027326.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.


Svarīgi gada ienākumu deklarācijas iesniedzējiem!

2020. un 2021. gadā ir atcelts saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums 80% apmērā (D3 pielikumā) un apliekamā ienākuma noteiktais apmērs 20% apmērā (D31 pielikumā).

Plašāka informācija: http://llkc.lv/lv/nozares/gramatvediba/atcelts-izdevumu-ierobezojums-saimnieciskas-darbibas-veicejiem


Pieteikšanās līdz 18. aprīlim saitē - https://forms.gle/VyFSgsbxwBDZ1VT58


Dzīvnieku īpašniekiem un turētajiem ir pieejami e-pakalpojumi portālā Latvija.lv, kas atvieglos ar dzīvnieka turēšanu saistīto formalitāšu kārtošanu un palīdzēs uzzināt noderīgu informāciju.


Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles visā Latvijā no 7. aprīļa līdz 23.aprīlim pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai 2021.gada vasarā.

Pieteikties pasākuma īstenošanai darba devēji aicināti tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā ir plānota darba vietu izveide skolēniem. Pieteikumu, piedāvāto darba vietu sarakstu un darba pienākumu aprakstu darba devēji var iesniegt NVA filiālē klātienē, nogādāt pa pastu vai nosūtīt elektroniski uz NVA filiāles e-pasta adresi, ja dokumenti ir parakstīti ar drošu elektronisku parakstu.


Iznākusi aprīļa Lauku lapa.

Ar to var iepazīties šeit: http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_lapa_nr._4_193.pdf


Šonedēļ notika LZF rīkotā saruna par gaļu, zivīm un olām.

Sarunas ierakstu var pagūt noklausīties šeit: https://failiem.lv/u/h7d2pe7jk?k=8a996d7b


LLKC nedēļas aktuālitātes:

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_16.04.2021.pdf


Pielikumā LOSP Info lapa.

 

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem