Info lapa 22.01.2021
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2021.gada 22.janvāri LAAA infolapas formātā.

 

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs aicina uz vebināru ciklu aitu audzētājiem un veterinārārstiem.

Jēru augšanas ātrums, saimniecības dati – to nozīme, sadarbība starp veterinārārstu un aitu audzētāju. Šķirņu ekonomiskais pamatojums, ganāmpulka aizsardzība pret plēsējiem. Vebināros uzstāsies veterinārārste Emily Gascoigne un Igaunijas aitu audzētājs Mats Meriste.

Norises laiks: 20.janvāris/21.janvāris, 28.janvāris un 4.februāris, laiks 18:30-20:00, Norises platforma: ZOOM.

Sīkāka informācija:
https://vicinfo.lv/wp-content/uploads/2020/11/VIC-vebina%cc%84ru-cikls-JE%cc%84RU-AUGS%cc%8cANA-UC-lab.pdf
Pieteikšanās:
https://docs.google.com/forms/d/1q91ZHMzR0pDEhCGlF9vEMwNjvSrJ30_ax4rCUff8i3A/viewform?edit_requested=true


2021. gada 3.februārī plkst. 11:00 – 13:00 Lauku atbalsta dienests organizē vebināru lauksaimniekiem par aktuālajiem jautājumiem.

Vebinārs ir publisks, tam pieteikties var ikviens lauksaimnieks, kurš vēlas dzirdēt par aktuālo LAD darbā.

Vebināra laikā dienesta vadība pastāstīs par paveikto 2020.gadā un izmaksāto atbalstu COVID-19 izraisīto grūtību pārvarēšanai, pieteikšanos platību maksājumiem 2021.gadā un dienesta sniegto atbalstu klientiem, aizpildot platību maksājumu iesniegumus, par investīciju pasākumu aktualitātēm, kā arī sniegs atbildes uz lauksaimnieku uzdotajiem jautājumiem.

Savus interesējošos jautājumus LAD var iesūtīt līdz 2021.gada 1.februārim uz e-pastu info@laaa.lv.

Reģistrēties vebināram var šeit: https://forms.gle/Ad1P8yjcS2WaZR178

Reģistrētajiem dalībniekiem 2.februārī tiks nosūtīta “Zoom” pieslēgšanās saite. Platformai “Zoom” var pieslēgties, izmantojot datoru, planšeti vai telefonu.


LAD informē!

2020.gadā noslēdzās iepriekšējais plānošanas periods, bet 2021. un 2022.gads būs pārejas gadi, kad daudzi atbalsta saņemšanas nosacījumi būs tādi, kādi tie bija iepriekšējos gados.
Par izmaiņām agrovides pasākumos lasi šeit:
https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/agrovides-pasakumos-ari-biologiskaja-lauksaimnieciba-vares-uznemties-jaunas-saistibas-1111


Turpināsies aizdevumu programma mazajiem lauku uzņēmējiem.


Valdība ceturtdien, 14. janvārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par aizdevumu programmu lauksaimniecības, lauku attīstības un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicējiem, lai pielāgotu noteikumus grozījumiem Eiropas Komisijas de minimis regulās, de minimis atbalsta sniegšanas termiņus un nosacījumus saskaņojot ar regulās paredzētajiem termiņiem un nosacījumiem.
Ar izmaiņām noteiktumos ir paplašināts atbalstāmo nozaru un pretendentu loks, piemēram, aizdevuma atbalstu turpmāk varēs saņemt arī sabiedriska organizācija, ja tā veic saimniecisko darbību. Atbalstu varēs saņemt arī ēku nomai vai ēku uzturēšanas pakalpojumam, kā arī darījumiem ar nekustamo īpašumu, ja tie ir daļa no īstenojamā projekta un to iegādes vērtība nepārsniedz 35 tūkstošus eiro.
Ir paaugstināts maksimālais saimnieciskās darbības veicēja apgrozījuma slieksni no 70 līdz 100 tūkstošiem eiro, lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā lauksaimniecībā, lauku attīstībā un zivsaimniecībā un iespējami mazinātu Covid-19 negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību.
Tāpat kā līdz šim, aizdevumu izsniegs un programmu administrēs finanšu institūcija “Altum”.


VID semināru materiāli.

Ja nepaspēji noskatities VID rīkoties seminārus par izmaiņām nodokļos, tad to var izdarīt VID mājas lapā:
https://www.vid.gov.lv/lv/seminaru-prezentacijas-un-video


Īpašumu kadastrālās vērtības saglabājas 2020. gada līmenī.

Sākoties 2021. gadam, kadastrālās vērtības nekustamajiem īpašumiem Latvijā ir palikušas nemainīgas. Tādējādi pašreizējā brīdī nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība šogad ir tieši tāda pati, kāda tā bija 2020. gadā.
Šāda situācija, kad kadastrālo vērtību bāze ir 2020. gada līmenī saglabāsies līdz brīdim, kamēr tiks izstrādāti un pieņemti Ministru kabineta noteikumi, kas noteiktu citu regulējumu.
Vienlaikus jānorāda, ka, līdzšinējās kadastrālās vērtības ir mainījušās tiem īpašumiem, kam pagājušajā gadā tika mainīti Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie objekta raksturojošie dati (zemes vienības lietošanas mērķis vai apgrūtinājumi, noteikti citi meža zemes saimnieciskās darbības ierobežojumi utml., mainīts ēkas lietošanas veids, nolietojums, vai ēkas apjoma rādītāji, kā rezultātā mainījusies ēkas kopplatība).
Tāpat jāvērš uzmanība, ka atsevišķiem lauksaimniecības zemju īpašniekiem var būt izmaiņas vērtībā, no kuras aprēķina nekustamā īpašuma nodokli. Šis pieaugums attiecas uz 5% no visām lauksaimniecības zemju vienībām (17 500 zemes vienības), kurām jāpiemēro speciālā vērtība, un tas saistīts ar faktu, ka Ministru kabinets 2016. gadā ieviesa speciālo kadastrālo vērtību sistēmu lauksaimniecības zemēm, kuru patība ir lielāka par 3ha. Speciālo vērtību noteica uz 10 gadiem – līdz 2025. gadam un tās pieaugums ik gadu nedrīkst pārsniegt 10% no iepriekšējā taksācijas gada speciālās vērtības. Speciālās vērtības Valsts zemes dienests (VZD) nosaka ārpus Kadastra informācijas sistēmas – ar tām var iepazīties VZD mājaslapas sadaļā – Speciālās vērtības lauku zemei.
Īpašuma kadastrālo vērtību iespējams uzzināt datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv vai portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Mani dati kadastrā”.


LLKC paplašina tālmācības iespējas.

Pieredzi LLKC tālmācībā var smelties vairākās kategorijās – lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, dzīvnieku pārvadāšanā un uzņēmējdarbībā.
Plašāk LLKC mājas lapā:
http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/llkc-paplasina-talmacibas-iespejas


Iznācis šī gada pirmais Latvijas lopkopis numurs.

Aitkopjiem ir iespēja iepazīties ar Latvijas Aitu audzētāju asociācijas vērtēšanas ekspertes Dinas Avotiņas padomiem aitu atnešanās organizēšanā, kā arī ar aitu māšu 145 dienu grūsnības tabulu.


LLU aicina piedalīties starptautiskajā akadēmiskajā konferencē par studiju kvalitāti.

Plašāka informācija LLU mājas lapā.
https://www.llu.lv/lv/raksts/2021-01-12/llu-aicina-piedalities-starptautiskaja-konference-par-studiju-kvalitati


Iznākusi janvāra Lauku lapa!

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_lapa_nr._1_190.pdf


Ar LLKC nedēļas aktualitātēm var iepazīties šeit:

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_22.01.2021.pdf


Pielikumā LOSP Info lapa.

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem