Info lapa 22.03.2021
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2021.gada 22.martu LAAA infolapas formātā.

LAAA 30.martā plkst.11:00 tiešsaistē (platformā ZOOM) aicina sķirnes aitu audzētājus un speciālistus uz semināru un diskusiju par ciltsdarba jautājumiem aitkopībā.

Pieejas saite tiks izsūtīta 29.martā e-pastos.


No šā gada 7.aprīļa lauksaimnieki varēs pieteikties platību maksājumiem, Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot Vienoto iesniegumu.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību un notiektos ierobežojumus darbam klātienē, visu nepieciešamo atbalstu dienests klientiem, kuri paši nevar aizpildīt informāciju EPS, sniegs arī pa tālruni – dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā varēs aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu. Līdzīgi dienests rīkojās 2020.gada pavasarī, kad palīdzību sniedza vairāk nekā 10 000 klientiem.

Jau sešus mēnešus lauksaimnieki var EPS aizpildīt Provizoriskos platību maksājumu iesniegumus. Tas ļauj pakāpeniski rakstīt nepieciešamo informāciju iesniegumā un aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. Ja lauksaimnieks aizpilda informāciju Provizoriskajā iesniegumā, tad šis iesniegums, sākot ar 7. aprīli, ir jāiesniedz EPS.

Dienests šā gada aprīļa sākumā plāno organizēt vebināru par pieteikšanos platību maksājumiem, izmaņām šajā sezonā un citiem aktuāliem jautājumiem. Plašāka informācija par pieteikšanos vebināram būs pieejama marta beigās.


Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Mūžizglītības centrs aicina uz Eiropas Savienības finansētu 160 stundu kursu “Bioloģiskā lauksaimniecība”, kurā apgūt bioloģiskās saimniekošanas pamatus, pielietojot teorētisko un praktisko nodarbību ciklus profesionālu, praktizējošu pasniedzēju vadībā, izmantojot praktizējošu saimniecību bāzi praktisko iemaņu apgūšanai.

Kursu noslēgumā jūs saņemsiet apliecību par profesionālās tālākizglītības programmas apgūšanu.

Programma veidota no kursu cikliem šādās tēmās:

  • Pāreja no konvencionālās uz bioloģisko saimniekošanas metodi;
  • Bioloģiskās lauksaimniecības reglamentējošie normatīvie akti, sertifikācija un tās prasības;
  • Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga bioloģiskās augkopības produkcijas ražošana;
  • Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga lopkopības produkcijas ražošana;
  • Pārdošanas veicināšanas pasākumi bioloģisko produktu noieta veicināšanai;
  • Prasības un risinājumi bioloģisku produktu pārstrādei.

Kurss piemērots ikvienam, kurš vēlas saimniekot ar bioloģiskām metodēm gan iesācējiem, gan nozares lietpratējiem.

Kursu norises laiks vienreiz nedēļā otrdienās. Kursu pirmā nodarbība 13.aprīlī

Kopējais kursu laiks 5 mēneši.

Pieteikšanās un informācija pa tel. 27839729 vai e-pastā: llumacibucentrs@gmail.com.


Pagarināts gada pārksata iesniegšanas termiņš.

Ministru kabineta 2021.gada 4.marta sēdē tika izskatīts un atbalstīts virzībai Saeimā likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" (turpmāk – likumprojekts).
Likumprojektā ir iekļautas normas, kas paredz, ka Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskata likuma subjektiem gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir jāsagatavo) par 2020.gadu iesniegšanas termiņš Valsts ieņēmumu dienestam tiek pagarināts par trim mēnešiem. Tādējādi tie uzņēmumi, kuriem gada pārskata iesniegšanas
termiņš ir, piemēram, 30.aprīlis, gada pārskatu var iesniegt līdz 2021.gada 31.jūlijam, bet uzņēmumiem, kuri parasti gada pārskatu iesniedz līdz 31. jūlijam, iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2021.gada 31.oktobrim. Tāpat likumprojekts noteic iespēju arī biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām gada pārskatu iesniegšanas termiņš ir 31.marts, pagarināt par trim mēnešiem gada pārskata par 2020. gadu iesniegšanas termiņu Valsts ieņēmumu dienestam, t.i., līdz 2021. gada 30. jūnijam.


No 2021.gada 19.aprīļa līdz 2021.gada 19.maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina saimniecības iesniegt pieteikumus pasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai".

Pasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.
Atbalsts paredzēts par konsultācijām izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā, slēdzot vairāku gadu sadarbības līgumu par konsultāciju pakalpojuma saņemšanu, ja gala labuma guvējs jeb konsultāciju saņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības nozarē, un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 30 000 eiro, bet nav lielāks par 70 000 eiro.
Maksimālais atbalsta apmērs saimniecībai ir 8500 eiro, ko izmaksā konsultāciju pakalpojumu sniedzējam. Konsultāciju pakalpojumu sniedzējs ir SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs”. Par konsultāciju saņemšanu saimniecībām būs jānoslēdz sadarbības līgums ar konsultāciju sniedzēju uz termiņu, kas nepārsniedz 2024.gada 31.martu.

Informācija par pasākumu, sadarbības līguma paraugs un pieteikuma veidlapa ir pieejama LAD mājaslapā. Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Tālrunis uzziņām: 67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.


Marta Latvijas lopkopī lasi Dinas Avotiņas rakstu par jēru aprūpi un piebarošanu.


Iznākusi marta Lauku lapa.

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_lapa_nr._3_192.pdf


Ar LLKC nedēļas aktualitātēm var iepazīties šeit:

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_19.03.2021.pdf


Pielikumā LOSP Info lapa.

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem