LAAA valde

Biedrības "Latvijas Aitu audzētāju asociācija" (LAAA) darbību plāno un vada valde, kas sastāv no 7 cilvēkiem kurus ievēl kopsapulce uz 3 gadiem..

Biedrības Valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda viens no ievēlētajiem valdes locekļiem, kuru izvirza un apstiprina valde ar savu balsojumu.

Šā brīža valdes sastāvs (apstiprināts 2017. gada 28. martā):

Dmitrijs Bortņikovs - Biedrības "LAAA" valdes priekšsēdētājs, SIA "3D Development' īpašnieks, tālr: 29161602, e-pasts: diks@apollo.lv

Daina Kairiša - Biedrības "LAAA" priekšsēdētāja vietniece, LLU Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūta profesore, Dr.agr., tālr. 28300081, e-pasts: dainakairisa@inbox.lv

Ilze Miķelsone - Biedrības "LAAA" valdes locekle, aitu vērtēšanas eksperte, veterinārārste, tālr: 29441892, e-pasts: ilze.reinkalvi@inbox.lv

Harita Eglīte – Biedrības "LAAA" valdes locekle, Ciltsdarba speciāliste, aitu vērtēšanas eksperte, tālr: 25661143, 29177309, e-pasts: haritaeglite@inbox.lv

Ivars Frīdemanis - Biedrības "LAAA" valdes loceklis, SIA „Ralle” īpašnieks, tālr: 29190013, e-pasts: ksragi@inbox.lv

Armands Kozulis – Biedrības "LAAA" valdes loceklis, Z/S ,,Zīles’’ īpašnieks, tālr. 26138020, e-pasts: armands.kozulis@inbox.lv

Laura Kozule - Biedrības "LAAA" valdes locekle, LPKS “Latvijas aita” pārstāve,
tālr: 27066860, e-pasts: laurakozlova@inbox.lv

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem