Mācības "Aitkopības produkcijas pārstrāde, kvalitātes nodrošināšana."


2021. gada 1.-2.decembrī Vidzemē notiks biedrības "Latvijas aitu audzētāju asociācija" organizētās divu dienu mācības "Aitkopības produkcijas pārstrāde, kvalitātes nodrošināšana.", kas iepriekš tika plānotas oktobra beigās. Mācību praktiskā daļa notiks gan saimniecībā 3D development, gan SIA AIBI.

Teorijas daļa notiks nometņu centrā Ērgļa spārni ("Lazdas", Ērgļu pagasts, Madonas novads).

Lektores - Inga Platpīre, Daina Kairiša.

Ar mācību programmu var iepazīties šeit. Apmeklējot divu dienu mācības, pārraugiem kā ierasts tiks piešķirtas 16h (8h teorija, 8h prakse).

Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 13,00 euro mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 65.00 euro.

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

Pieteikšanās obligāta, dalībnieku skaits ierobežots (grupā max 20 cilvēki).

Visiem, kuri būs apmeklējuši vismaz 75%, tiks izsniegts apliecinājums.

Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 25669918 vai rakstot uz e-pastu: info@laaa.lv.

Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, lūgums aizpildīt un elektroniski atsūtīt Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapu.

Papildus aicinām atsūtīt skanētus arī citus saistošus dokumentus, kas pierāda Jūsu iesaisti nozarēs (lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozare vai pārtikas ražošanas nozare vai mežsaimniecības nozare).
Kā saistošie dokumenti var būt, piemēram, Zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir lauksaimniecības zeme, mežs; EPS izdruka, ja Jūs 2021.gadā esiet pieteicies platību maksājumiem; saimnieciskās darbības veicējiem D3 veidlapas kopija; juridiskām personām gada pārskata kopija; uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem -skaidrojumu ieraksta Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapā sadaļā Piezīmes –radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to, ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība. Vērtētājiem un pārraugiem - sertifikāta kopija.

Mācību dalībniekiem jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kurš apliecina, ka mācību dalībnieks ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Sertifikātu iespējams lejuplādēt vietnē www.Covid19sertifikats.lv.

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem