Normatīvie akti

Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums (spēkā no 07.11.2018)

Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība (2018. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 796)

Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi (2019. gada 26. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 94)

Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība (2019. gada 26. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 96)

Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība (2019. gada 26. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 98)

Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju (2019. gada 12. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 116)

Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība (2019. gada 26. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 134)

Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtība (2019. gada 16. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 166)

Aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība (2019. gada 21. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 205)

MK noteikumiem NR. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība

Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi

Uzņemšana ciltsgrāmatā Dorperas šķirnei
 
Uzņemšana ciltsgrāmatā LT vecā tipa šķirnei
 
Uzņemšana ciltsgrāmatā Il De France šķirnei
 
Uzņemšana ciltsgrāmatā Latvijas tumšgalves šķirnei
 
Uzņemšana ciltsgrāmatā Oksforddaunas šķirnei
 
Uzņemšana ciltsgrāmatā Romanovas šķirnei
 
Uzņemšana ciltsgrāmatā Sufolkas šķirnei
 
Uzņemšana ciltsgrāmatā Šarole šķirnei
 
Uzņemšana ciltsgrāmatā Tekselas šķirnei
 
Uzņemšana ciltsgrāmatā Vācijas merino vietējās šķirnei
"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem