Rekvizīti

Biedrība "Latvijas Aitu audzētāju asociācija"
Reģ. Nr. 40008041914
AS SEB banka
Konts Nr.: LV20UNLA0050018132216
Adrese: "Klimpas" Jeru pagasts; p/n Endzele; 
Rūjienas novads; LV – 4234
e-pasts: info@laaa.lv

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem