Saimniecību saraksts
Biedrības ‘’Latvijas Aitu audzētāju asociācijas” šķirnes aitu audzētāji
uz 18.06.2021.
N.p.k Audzētājs Ganāmpulka Nr. Novads Pagasts Kontaktinformācija
Latvijas tumšgalves šķirne
1. SIA ’’Vecvītiņi’’ LV0485522 Mazsalacas Mazsalaca vecvitini@apollo.lv,
tālr. +37164251282
2. ZS ’’Zīles’’ LV0306000 Madonas Ošupes armands.kozulis@inbox.lv,
tālr. +37126138020
3. Anna Štrause LV0487872 Rūjienas Jeru  
4. IK ’’Birztalas Plus LV0206865 Dagdas Andrupenes zlukasevica@inbox.lv,
tālr: +37126234039
5. SIA ’’Mikaitas’’ LV0390003 Limbažu Limbažu aijasne@inbox.lv,
tālr: +37129140849
www.mikaitas.lv
6. ZS ’’Rožu māja” LV0365103 Rēzeknes Bērzgales rozumajas@inbox.lv,
tālr: +37126542390
7. ZS ’’Straumēni’’ LV0602074 Naukšēnu Ķoņu straumeeni@inbox.lv,
tālr: +37129475316
8. ZS „Vecceplis” LV0302707 Ērgļu Ērgļu lauris1981@inbox.lv,
tālr: +37126342036
9. Marija Rubine LV0342549 Vārkavas Upmalas  
10. ZS ’’Kalna-Brodi’ LV0083413 Vecpiebalgas Dzērbenes tālr: +37129376729
11. ’’Ances’’ SIA LV0605513 Naukšēnu Naukšēnu ances.sia@gmail.com,
tālr: +37129155205
www.ances.lv
12. ZS ’’Liepas’’ LV0180090 Aknīstes Aknīstes viesunamsliepas@inbox.lv,
tālr: +37129424170
13. ZS ’’Čakaiņi’’ LV0481483 Burtnieku Rencēnu mincaans@gmail.com,
tālr: +37129341219
14. ZS ’’Silvas’’ LV0625429 Alojas Brīvzemnieku silvasmaja@inbox.lv,
tālr: +37126186535
15. SIA ‘’Arenso” LV0610190 Pārgaujas Straupes matiss@arenso.lv
tālr. +37126761865
16. SIA ’’Eiss” LV0611291 Amatas Zaubes solvitakiv@inbox.lv,
tālr: +37129450735
17. ZS ’’Mazvieķi’’ LV0085133 Jaunpiebalga Zosēnu laimina333@inbox.lv,
tālr: +37126454701
18. Aigars Mētra LV0612529 Vecpiebalgas Inešu  aigars.metra@gmail.com
tālr: +37129225556
19. ZS ’’Bitāni’’ LV0186976 Salas Sēlpils regils@inbox.lv,
tālr: +37126319479
20. ZS ”Bebrīši’’ LV0621754 Salacgrīvas Salacgrīvas anitadamsone@inbox.lv,
tālr: +37126822773
21. SIA ’’Altostratus’’ LV0610517 Smiltenes Grundzāles sia.altostratus@gmail.com,
tālr: +37126325650
22. SIA ’’StarSpace’’ LV0616453 Ogres Suntažu info@starspace.lv,
tālr: +37129120445
www.aitas.lv
23. SIA ’’Neguļi’’ LV0615786 Beverīnas Brenguļu negulis@inbox.lv,
tālr: +37126578882
24. SIA ’’LZZ Plus’’ LV0616527 Siguldas Siguldas lzzplus@gmail.com,
tālr: +37129237474
25. SIA ’’Bē – Bē’’ LV0617863 Burtnieku Burtnieku alvisbuls@gmail.com,
tālr: +37127809418
26. SIA ’’Meža Moja’’ LV0614827 Krāslavas Kombuļu divadorzi@inbox.lv,
tālr: +37129112684
27. Aina Līsmane LV0618838 Alūksnes Alsviķu ainaskundze@gmail.com,
tālr.: +37126456253
28. ZS ‘’Upmalas’’ LV0205159 Krāslavas Izvaltas zsupmalas@gmail.com,
tālr: +37125920082
29. ZS ’’Dzilniņas’’ LV0487752 Rūjienas Jeru didzis.cakurs@inbox.lv,
tālr: +37129293630
30. ZS ’’Rīmeri’’ LV0615637 Limbažu Umurgas inguna_c@inbox.lv,
tālr: +37126557062
31. SIA ’’Agro Gulbene’’ LV0620071 Gulbenes Beļavas agrogulbene@inbox.lv,
tālr: +37164471561
32. Andris Fogelis LV0621130 Brocēnu Remtes  
33. ZS ’’Produsala’’ LV0620858 Krustpils Krustpils produsala@inbox.lv,
tālr: +37129611351
34. ZS ’’Austrumi 6’’ LV0618149 Burtnieku Vecates and.austrumi@inbox.lv,
tālr: +37129214532
35. SIA "Zaļais kurss" LV0618100 Limbažu Viļķenes zalaiskurss@inbox.lv
tālr.: +37129225211
Vācijas merino vietējā šķirne
1. SIA ’’3D development’’ LV0610672 Ērgļu Ērgļu borotnikovs@me.com,
tālr: +37129161602
Romanovas šķirne
1. IU „Berka lauku sēta „Kliņģeri”” LV0627468 Ventspils Tārgales andris.berks@gmail.com,
tālr: +37126554842
2. Māris Miķelsons LV0619099 Krimuldas Krimuldas maris-mikelsons@inbox.lv
tālr. +37129229774

 

Biedrības ‘’Latvijas Aitu audzētāju asociācijas” gaļas tipa šķirnes aitu audzētāji
uz 18.06.2021.

 

N.p.k Audzētājs Ganāmpulka Nr. Novads Pagasts Šķirne Kontaktinformācija
1. SIA ’’SF 17’’ LV0611182 Amatas Amatas Dorperas brigita.frankevica@gmail.com,
tālr: +37129237848
2. SIA "Ringla Plus" LV0625838 Naukšēnu Naukšēnu Dorperas info@ringlaplus.lv
tālr.: +37128381039
3. SIA ’’Ralle’’ LV0618678 Kandavas Kandavas Šarolē ksragi@inbox.lv,
tālr: +37128652825
4. SIA ’’Cimbuļi’’ LV0621847 Vecpiebalgas Taurenes Ile de France kristaps@cimbuli.lv,
tālr: +37129169994
www.cimbuli.lv
5. Elizabete Bendika LV0603543 Kocēnu Vaidavas Sufolkas  elizabete.bendika@gmail.com,
tālr. +37129279368
6. SIA ’’Mikaitas’’ LV0390003 Limbažu Limbažu Oksforddaunas,
Tekselas
aijasne@inbox.lv,
tālr: +37129140849
www.mikaitas.lv
"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem