Speciālisti

Biedrības "Latvijas Aitu audzētāju asociācijas" sertificēto ekspertu saraksts:

Vārds, uzvārds  Tālrunis Novads   E-pasts
Genovefa Norvele 64662947, 26189260 Viļānu novads  nnnorvel@tvnet.lv
Daina Kairiša 63005663, 28300081 Jelgavas novads  dainakairisa@inbox.lv
Ina Sēle 26312414 Jēkabpils novads  ina.sele@inbox.lv
Astrīda Ūdre 26305182, 64832450 Madonas novads astridaudre@gmail.com
Dzidra Alberga 25663324,64781540, 29187940 Valkas novads dzalberga@inbox.lv
Žeņa Lukaševica 26201747 Krāslavas novads zlukasevica@inbox.lv
Ilze Miķelsone 25663341,29441892 Vecpiebalgas novads ilze.reinkalvi@inbox.lv
Dina Avotiņa 25668843,26186535 Salacgrīvas novads dinolis@inbox.lv
Harita Eglīte 25661143, 29177309 Limbažu novads haritaeglite@inbox.lv
Dace Bārzdiņa 26557499 Jelgavas novads dace.barzdina@inbox.lv
Rasma Dombrovska 26188557 Jelgavas novads rrasmaa@inbox.lv

 

Biedrības LAAA pakalpojumu cenrādis

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem