Stacija

Vaislas teķu kontrolizaudzēšanas un kontrolnobarošanas stacija

Ganāmpulka NR LV-0609262
Novietnes NR LV-1487841
Novietnes NR LV-1611561
Novietnes NR LV-1614078
„Klimpas” Jeru pagasts; p/n Endzele; Rūjienas novads; LV – 4234

Darbinieki: 

Stacijas direktors: Valdis Leska
e-pasts: Leska123@inbox.lv

Projekta vadītāja: Daina Kairiša, mob. tel. 25660073
e-pasts: daina.kairisa@llu.lv vai dainakairisa@inbox.lv

Aitu ciltsdarba speciāliste: Harita Eglīte, mob. tel. 25661143
e-pasts: haritaeglite@inbox.lv

Aitu selekcijas darba speciāliste: Ilze Miķelsone, mob. tel. 25663341
e-pasts: ilze.reinkalvi@inbox.lv

Veterinārārste: Ilze Miķelsone, mob. tel. 25663341
e-pasts: ilze.reinkalvi@inbox.lv

Sertificēta grāmatvedības, ekonomikas speciāliste - konsultante: Antra Kīna
e-pasts: a.kina@inbox.lv

Asistente – lietvede: Dace Bārzdiņa
e-pasts: dace.barzdina@llu.lv

Aitu kontrolizaudzēšanas un kontrolnobarošanas stacijas eksperti:
Dzidra Alberga: mob. tel. 25663324, e-pasts: dzalberga@inbox.lv
Austra Teviņa: mob. tel.: 26893084, e-pasts: austratevina42@inbox.lv
Astrīda Ūdre: mob. tel.: 26305182, e-pasts: astridaudre@gmail.com
Dina Avotiņa: mob. tel. 25668843, e-pasts: dina.avotina@inbox.lv
Žeņa Lukaševica: e-pasts: zlukasevica@inbox.lv

Selekcijas darba speciāliste; konsultante; Latvijas Aitu Audzētāju asociācijas eksperte:
Genovefa Norvele: e-pasts: nnnorvel@tvnet.lv 

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem