ES FONDI

2021. un 2022.gadā LAAA realizēja 3 mācības ar ES fonda atbalstu (mācību organizēšana un īstenošana Latvijas LAP 2014. - 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros (ID Nr. ZM/2020/13_ELFLA, 12.lote).

Kopumā tika izglītoti 37 dalībnieki 3 Latvijas reģionos.Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.