Šķirnes saimniecība pārdod 100% T (Tekselas šķirne) teķus

Zosēnu pagasts
Šķirnes saimniecība pārdod 100% T (Tekselas šķirne) teķus.
Vecums – 15 mēneši. Novērtēti, Elites klase.
Skrepi rezistenti, genotips R1. Novietnes status M3.
Saimniecība ir 2. gada pārejas periodā uz BL (bioloģiskā lauksaimniecība).
Pieejami 5 teķi. Detalizētāka informācija par teķiem pa tālruni - 20222325.

Sludinājums publicēts 28.06.2023.