Info lapa 07.02.2022

07.02.2022 09:54

Informēju, ka abas plānotās divu dienu mācības notiks aprīlī.

Visiem stipru veselību!


Rīt 10:30 tiešaistes LAAA valdes sēde.

Pieejas saite:
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89715950685?pwd=QkQxdncvcE1rbHlLUWpiL0R2NVZjUT09
Meeting ID: 897 1595 0685
Passcode: 297719


LLKC Ventspils birojs rīko tiešaistes mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (aitas)".

Pielikumā mācību programma. Plašāka informācija zvanot Gita Langberga LLKC Ventspils KB - 26109996.


Pielikumā LOSP 27.janvāra Pārstāvju sapulcē prezentētais Zemkopības ministrijas materiāls KLP 2023-2027, kas redakcionāli noformēts ir nosūtīts izskatīšanai EK.


Mācības par HACCP izveides pamatprincipiem pārtikas aprites uzņēmumos.

Plašāk par mācībām un pieteikšanos LLKC mājas lapā
http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/macibas-par-haccp-izveides-pamatprincipiem-partikas-aprites-uznemumos


Radīta jauna lietotne “Mednis” datu ievākšanai par meža dzīvnieku populāciju.

Lietotne ir savienota ar Valsts meža dienesta (VMD) informācijas sistēmu “Meža valsts reģistrs” un dod iespēju ievākt datus par medījamiem dzīvniekiem, to klātbūtnes pierādījumiem, reģistrēt postījumus un tuvā nākotnē arī reģistrēt nomedīšanas faktu.
Papildus informācija šeit:
https://mezaipasnieki.lv/lv/jauna-lietotne-mednis-datu-ievaksanai-par-meza-dzivnieku-populaciju


Valsts ieņēmumu dienests informē, ka arī šogad ir pagarināts gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu iesniegšanas termiņš uzņēmumiem, biedrībām, sabiedriskā labuma organizācijām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām.

Papildus informācija šeit : https://www.vid.gov.lv/lv/pagarinats-2021-gada-parskatu-iesniegsanas-termins


Iespēja mācīties!

Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā. Pieteikties mācībām līdz 24. februārim var mājaslapā http://www.macibaspieaugusajiem.lv.
Papildus informācija šeit:
https://www.macibaspieaugusajiem.lv/jaunumi/atverta-pieteiksanas-macibam-pieaugusajiem-es-fondu-projekta


Pielikumā piedāvājums zālāju sēklām un to maisījumiem pa tiešo no ražotāja Latgalē.

ZS “Ezerlīči” - sēklkopības saimniecība Latgalē ar 30 gadu pieredzi, piedāvā iegādāties sertificētu zālāju sēklu un to maisījumus. Visi maisījumi ir pārbaudīti ražotāja lopkopības saimniecībā., zālāju sēklu šķirnes ir selekcionētas Latvijā, līdz ar to saimniecība arī garantē maisījumu noturību Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.


LLKC nedēļas aktuālitātes:

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_04.02.2022.pdf


Pielikumā LOSP Info lapa.