Normatīvie akti

Šķirnes aitu audzētāja statusa iegūšanas kārtība

Šķirnes aitu audzētāja apsekošanas kārtība

Šķirnes aitu audzētāja gadskartējais apsekošanas akts

Šķirnes aitu audzētāja strīdu risināšanas kārtība

Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums (spēkā no 07.11.2018)

Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība (2018. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 796)

Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi (2019. gada 26. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 94)

Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība (2019. gada 26. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 96)

Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība (2019. gada 26. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 98)

Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju (2019. gada 12. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 116)

Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība (2019. gada 26. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 134)

Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtība (2019. gada 16. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 166)

Aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība (2019. gada 21. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 205)

MK noteikumiem NR. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība

Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi