Speciālisti

LAAA pakalpojumu cenrādis

Biedrības "Latvijas Aitu audzētāju asociācijas" sertificēto ekspertu saraksts:

Vārds, uzvārds  Tālrunis Novads   E-pasts
Daina Kairiša 63005663, 28300081 Jelgavas novads dainakairisa@inbox.lv
Dzidra Alberga 25663324, 64781540, 29187940 Valkas novads dzalberga@inbox.lv
Žeņa Lukaševica 26201747 Krāslavas novads zlukasevica@inbox.lv
Ilze Miķelsone 25663341, 29441892 Cēsu novads ilze.mikelsone@laaa.lv
Dina Avotiņa 25668843, 26186535 Limbažu novads dina.avotina@inbox.lv
Harita Eglīte 25661143, 29177309 Limbažu novads harita.eglite@laaa.lv
Dace Bārzdiņa 26557499 Jelgavas novads dace.barzdina@laaa.lv
Egīls Hermanis 27838947 Madonas novads egils227@gmail.com
Daiga Vētra 29446596 Valmieras novads daigavetra@inbox.lv