Šķirnes saimniecības

Biedrības "Latvijas Aitu audzētāju asociācijas" šķirnes aitu audzētāji uz 01.01.2023.
N.p.k Audzētājs Ganāmpulka Nr. Novads Pagasts Kontaktinformācija
Latvijas tumšgalves šķirne
1. ZS "Zīles" LV0306000 Madonas Ošupes armands.kozulis@inbox.lv,
tālr. +37126138020
2. IK "Birztalas Plus" LV0206865 Krāslavas Andrupenes zlukasevica@inbox.lv,
tālr: +37126234039
3. SIA "Mikaitas" LV0390003 Limbažu Limbažu aijasne@inbox.lv,
tālr: +37129140849
www.mikaitas.lv
4. ZS "Rožu māja" LV0365103 Rēzeknes Bērzgales rozumajas@inbox.lv,
tālr: +37126542390
5. ZS "Vecceplis" LV0302707 Madonas Ērgļu lauris1981@inbox.lv,
tālr: +37126342036
6. ZS "Kalna-Brodi" LV0083413 Cēsu Dzērbenes sigitapetrovska@inbox.lv
tālr: +37129376729
7. "Ances" SIA LV0605513 Valmieras Naukšēnu ances.sia@gmail.com,
tālr: +37129155205
www.ances.lv
8. ZS "Liepas" LV0180090 Jēkabpils Aknīstes evijacurikova@inbox.lv,
tālr: +37129424170
9. ZS "Čakaiņi" LV0481483 Valmieras Rencēnu mincaans@gmail.com,
tālr: +37129341219
10. ZS "Silvas" LV0625429 Limbažu Brīvzemnieku silvasmaja@inbox.lv,
tālr: +37126186535
11. SIA "Arenso" LV0610190 Cēsu Straupes matiss@arenso.lv
tālr. +37126761865
12. SIA "Eiss” LV0611291 Cēsu Zaubes solvitakiv@inbox.lv,
tālr: +37129450735
13. ZS "Mazvieķi" LV0085133 Cēsu Zosēnu laimina333@inbox.lv,
tālr: +37126454701
14. Fiziska persona LV0612529 Cēsu Inešu  aigars.metra@gmail.com
tālr: +37129225556
15. ZS "Bitāni" LV0186976 Jēkabpils Sēlpils regils@inbox.lv,
tālr: +37126319479
16. ZS "Bebrīši" LV0621754 Limbažu Salacgrīvas anitadamsone@inbox.lv,
tālr: +37126822773
17. SIA "Altostratus" LV0610517 Smiltenes Grundzāles sia.altostratus@gmail.com,
tālr: +37126325650
18. SIA "StarSpace" LV0616453 Ogres Suntažu info@starspace.lv,
tālr: +37129120445
www.aitas.lv
19. SIA "Neguļi" LV0615786 Valmieras Brenguļu negulis@inbox.lv,
tālr: +37126578882
20. SIA "Bē – Bē" LV0617863 Valmieras Burtnieku alvisbuls@gmail.com,
tālr: +37127809418
21. SIA "Meža Moja" LV0614827 Krāslavas Kombuļu divadorzi@inbox.lv,
tālr: +37129112684
22. ZS ‘’Upmalas" LV0205159 Krāslavas Izvaltas zsupmalas@gmail.com,
tālr: +37125920082
23. ZS "Dzilniņas" LV0487752 Valmieras Jeru didzis.cakurs@inbox.lv,
tālr: +37129293630
24. Fiziska persona LV0621130 Saldus Remtes andris.fogelis@gmail.com,
tālr. 29416623
25. ZS "Produsala" LV0620858 Jēkabpils Krustpils produsala@inbox.lv,
tālr: +37129611351
26. ZS "Austrumi 6" LV0618149 Valmieras Vecates and.austrumi@inbox.lv,
tālr: +37129214532
27. SIA "Zaļais kurss" LV0618100 Limbažu Viļķenes zalaiskurss@inbox.lv
tālr.: +37129225211
28. Fiziska persona LV0180212 Jēkabpils Aknīstes  
Vācijas merino vietējā šķirne
1. SIA "3D development" LV0610672 Madonas Ērgļu bortnikovs@me.com,
tālr: +37129161602
Romanovas šķirne
1. IU "Berka lauku sēta "Kliņģeri"" LV0627468 Ventspils Tārgales andris.berks@gmail.com,
tālr: +37126554842
2. Fiziska persona LV0619099 Siguldas Krimuldas maris-mikelsons@inbox.lv
tālr. +37129229774

 

Biedrības "Latvijas Aitu audzētāju asociācijas" gaļas tipa šķirnes aitu audzētāji uz 01.01.2023.

 

N.p.k Audzētājs Ganāmpulka Nr. Novads Pagasts Šķirne Kontaktinformācija
1. SIA "SF 17" LV0611182 Cēsu Amatas Dorperas brigita.frankevica@gmail.com,
tālr: +37129237848
2. SIA "Ringla Plus" LV0625838 Valmieras Naukšēnu Dorperas info@ringlaplus.lv
tālr.: +37128381039
3. Fiziska persona LV0624435 Cēsu Stalbes Dorperas  
4. SIA "Ralle" LV0618678 Tukuma Kandavas Šarolē ksragi@inbox.lv,
tālr: +37128652825
5. SIA "Cimbuļi" LV0621847 Cēsu Taurenes Ile de France kristaps@cimbuli.lv,
tālr: +37129169994
www.iledefrance.lv
6. Fiziska persona LV0627856 Cēsu Zosēnu Tekselas  
7. SIA "Mikaitas" LV0390003 Limbažu Limbažu Oksforddaunas,
Tekselas
aijasne@inbox.lv,
tālr: +37129140849
www.mikaitas.lv