Valde

Biedrības "Latvijas Aitu audzētāju asociācija" (LAAA) darbību plāno un vada valde, kas sastāv no 7 cilvēkiem, kurus ievēl kopsapulce uz 3 gadiem.

Biedrības Valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda viens no ievēlētajiem valdes locekļiem, kuru izvirza un apstiprina valde ar savu balsojumu.

Valdes sastāvs apstiprināts 2023. gada 8.martā un 17. maijā.

Dmitrijs Bortņikovs - SIA "3D Development" īpašnieks, tālr. 29161602, e-pasts: bortnikovs@me.com

Ivars Frīdemanis - SIA "Ralle" īpašnieks, tālr. 29190013, e-pasts: ivars.fridemanis@gmail.com

Ilze Miķelsone - LAAA speciāliste, tālr. 29441892, e-pasts: ilze.mikelsone@laaa.lv

Harita Eglīte - LAAA speciāliste, tālr. 25661143, e-pasts: harita.eglite@laaa.lv

Egīls Rušiņš - ZS "Bitāni" īpašnieks, tālr.2631858, e-pasts: regils@inbox.lv

Elizabete Bendika - Bendiku piena aitas, tālr.29279368, e-pasts: elizabete.bendika@gmail.com

Kristaps Melbārdis
 – ZS "Mežoki" īpašnieks, tālr. 29238078, e-psts: kristaps@texel.lv