Valde

Biedrības "Latvijas Aitu audzētāju asociācija" (LAAA) darbību plāno un vada valde, kas sastāv no 7 cilvēkiem, kurus ievēl kopsapulce uz 3 gadiem.

Biedrības Valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda viens no ievēlētajiem valdes locekļiem, kuru izvirza un apstiprina valde ar savu balsojumu.

Valdes sastāvs apstiprināts 2020. gada 11. jūlijā.

Dmitrijs Bortņikovs - SIA "3D Development" īpašnieks, tālr: 29161602, e-pasts: bortnikovs@me.com

Daina Kairiša - LLU Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūta profesore, Dr.agr., tālr. 28300081, e-pasts: dainakairisa@inbox.lv

Ivars Frīdemanis - SIA "Ralle" īpašnieks, tālr: 29190013, e-pasts: ivars.fridemanis@gmail.com

Armands Kozulis – Z/S ,"Zīles" īpašnieks, tālr. 26138020, e-pasts: armands.kozulis@inbox.lv

Egīls Rušiņš - ZS "Bitāni" īpašnieks, tālr. 2631858, e-pasts: regils@inbox.lv

Kristaps Melbārdis – ZS "Mežoki" īpašnieks, tālr. 29238078, e-psts: kristaps@texel.lv

Iluta Straģe - ZS "Krišjāņi" īpašniece, tālr. 22802208, e-pasts: zilinska@inbox.lv