Par mums

Biedrības "Latvijas Aitu audzētāju asociācija" (LAAA) mērķis ir radīt labvēlīgu vidi aitu audzēšanai, un attīstīt aitkopību kā peļņu nesošu ilgtermiņa nozari, kas ļauj saimniekot videi draudzīgi un uzlabot dzīves kvalitāti.

No 2001.gada 12.jūlija LAAA ir atzīta par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju un ir tiesīga veikt selekcijas darbu aitkopībā. 

Lai kļūtu par LAAA biedru Jums ir:
  • jāuzraksta iesniegums;
  • jāsamaksā iestāšanās nauda 30.00 EUR apmērā;
  • katru gadu jāmaksā biedra nauda 50.00 EUR gadā.

LAAA statūti

LAAA cenrādis