Stacija

Vaislas teķu kontrolizaudzēšanas un kontrolnobarošanas stacija

Ganāmpulka NR LV-0609262
Novietnes NR LV-1487841
Novietnes NR LV-1611561
Novietnes NR LV-1614078
"Klimpas", Jeru pagasts, Valmieras novads, LV-4234

Teķu kontrolnobarošanas metodika

Darbinieki:

Stacijas direktors: Valdis Leska
e-pasts: valdis.leska@laaa.lv

Projekta vadītāja: Daina Kairiša, mob. tālr: 25660073
e-pasts: daina.kairisa@llu.lv vai dainakairisa@inbox.lv

Aitu ciltsdarba speciāliste: Harita Eglīte, mob. tālr. 25661143
e-pasts: harita.eglite@laaa.lv

Aitu selekcijas darba speciāliste: Ilze Miķelsone, mob. tālr: 25663341
e-pasts: ilze.mikelsone@laaa.lv

Aitu cilstsdarba speciāliste: Dace Bārzdiņa
e-pasts: dace.barzdina@laaa.lv

Veterinārārste: Ilze Miķelsone, mob. tālr: 25663341
e-pasts: ilze.mikelsone@laaa.lv

Aitu kontrolizaudzēšanas un kontrolnobarošanas stacijas eksperti:
Dzidra Alberga: mob. tālr.: 25663324, e-pasts: dzalberga@inbox.lv
Dina Avotiņa: mob. tālr: 25668843, e-pasts: dina.avotina@inbox.lv

Grāmatvede: Laura Kozule
e-pasts: 
gramatvediba@laaa.lv, mob. tālr. 27066860.