Šķirnes aitu audzētāji SIA MIKAITAS piedāvā Latvijas tumšgalves šķirnes jaunaitiņas (30 gab.) kopā ar neradniecisku vaislas teķi ganāmpulka izveidošanai.
Taurenes pagasts, Cēsu novads
Pārdod 100% Ile de France vaislas teķus.
Gatavi uzsākt vaislas darbu 11 - 12 mēnešu vecumā.
Šķirnes saimniecība pārdod 100% T (Tekselas šķirne) teķus.
Pārdod 100% Tekselas šķirnes teķus
Piedāvājam iegādāties LT 100% teķi no IRBIS 0125 līnijas.
Iepērk visu škirņu jērus (izņemot Romānovas) dzīvsvarā no 35 kg
Pārdod divus 100% Tekselas šķirnes teķus.
Pērku nemazgātu aitu vilnu visā Latvijas teritorijā
Pārdod nemazgātu aitu vilnu Rūjienā
Pārdod spēkbarības izdales staciju aitām