Aitu šķirnes

Mūsdienās ir sastopamas vairāk kā 200 aitu šķirnes, kuras tiek klasificētas pēc:
1) produkcijas veida -  vilna, gaļa, piens, kažokādas u.c.;
2) fenotipiskām pazīmēm, tādām kā - galvas krāsas (baltgalve, tumšgalve), astes garuma un tauku uzkrāšanas spējas (īsastu, garastu, taukastu), ragu esamības (ragaini vai toli).
3) pēc selekcijas vai audzēšanas vietas - Vācijas, Latvijas, Igaunijas, Spānijas; topogrāfiskās - zemieņu, augstkalnu.

Latvijā tiek audzētās dažādas aitu šķirnes. Tās iedala atkarībā no to gavenajām raksturojošajām pazīmēm - mātes un tēva aitu šķirnes.
Mātes šķirnes. Labas mātes īpašības, tādas kā auglība, jēru izaudzēšana:
LATVIJAS TUMŠGALVES ŠĶIRNE
ROMANOVAS ŠĶIRNE
VĀCIJAS MERINO VIETĒJĀ ŠĶIRNE
SOMIJAS LANDRASE ŠĶIRNE

Tēva šķirnes. Labas nobarošanas spējas - ātraudzība, barības konversija, liemeņa kvalitāte.
SUFOLKAS ŠĶIRNE
TEKSELAS ŠĶIRNE
DORPERAS ŠĶIRNE
ŠAROLĒ ŠĶIRNE

ILE DE FRANCE ŠĶIRNE
OKSFORDDAUNAS ŠĶIRNE

Nelielā skaitā Latvijā audzē arī:
OSTFRĪZIJAS PIENA AITAS ŠĶIRNE
DORSETAS ŠĶIRNE
GOTLANDES ŠĶIRNE
HAIDŠNUKES PELĒKĀ RAGAINĀ ŠĶIRNE
IGAUNIJAS TUMŠGALVES ŠĶIRNE
IGAUNIJAS BALTGALVES ŠĶIRNE