Atbalsts mazajiem lauksaimniekiem

08.11.2022 12:19
No 2022.gada 8.novembra līdz 8.decembrim mazajām lauku saimniecībām iespēja pieteikties uz “Atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.
Šajā kārtā ir atbalstīta arī šķirnes dzīvnieku iegāde. Informācija par pieteikšanos https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-3-atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-221
7. kārtā pieejamais finansējums - 6 360 000 eiro.
Plašāk par dzīvnieku iegādi lasi šajā LAD materiālā - https://www.lad.gov.lv/files/ladDocument/2103/Nosacijumi_lauksaimniecibas_dzivnieku_iegadei_6_1_6_3.pdf