Akcija UGUNSKURS

31.08.2023 14:06
Akcija UGUNSKURS
Aicinām piedalīties Eiropas aitu audzētāju uzsāktajā kampaņā Ugunskurs!
Rīt, 1.septembrī plkst.19:00 iekur aitu ganībās ugunskuru.
Kāpēc?
Tāpēc, ka vilki apdraud aitu ganāmpulkus.
Ar kampaņu “Ugunskurs” vēlamies pievērst uzmanību situācijas sarežģītībai. Plēsēji ir daļa no Latvijas dabas, taču to aizsardzībai jābūt ilgtspējīgai arī lopkopības ziņā.
Latvijā aitas ganās bioloģiski daudzveidīgajos zālājos, upju un ezeru krastos. Upju krastu ganīšana ir tieši saistīta ar barības vielu noteces samazināšanos Baltijas jūrā, jo ūdenstilpju krasti nav jāar un jāmēslo. Latvijā bioloģiski daudzveidīgām pļavām draud aizaugšana un daudzu apdraudētu kukaiņu un augu sugu izzušana, jo ganīšana kļūst neiespējama plēsēju dēļ. Pētījumi liecina, ka ganīšana palielina mājdzīvnieku labklājību, taču tai ir jābūt tiem drošai.
Ar augstiem žogiem vien nepietiek, lai plēsējus atturētu no aitām, jo viņi ir iemācījušies lēkt un rakties zem žogiem. Vietās, kas robežojas ar krastu, bieži vien nav iespējams uzbūvēt elektrisko žogu ūdens dabiskā kāpuma un krituma dēļ. Dažreiz vilki ir iekļuvuši aitu naktsaplokos vai pat kūtīs un noplēš dzīvniekus mītnēs. Situācija ilgi nevar palikt nerisināta.
Plēsēju radītā lielā spiediena dēļ nedrīkst ciest bioloģiskā daudzveidība, un lopkopjiem jāgarantē iespēja aizsargāt savus mājlopus, jāsaņem kompensācijas par plēsumiem.