LTvt šķirnes (ģenētisko resursu) atbalsta kārtība

11.09.2023 14:55
Labdien Latvijas tumšgalves vecā tipa (LTvt) aitu šķirnes audzētāji!

Lūdzu iepazīstieties ar jaunāko informāciju no Zemkopības Ministrijas par LTvt šķirnes (ģenētisko resursu) atbalsta kārtību un pieteikšanās laikiem.
"Vēlamies vērst uzmanību, ka no šī gada ir mainījusies kārtība, kādā pretendenti piesakās atbalstam par vietējo apdraudēto
šķirņu dzīvniekiem. Tāpēc šoruden dzīvnieku īpašniekiem Lauku atbalsta dienestā nekas nav jāiesniedz. Dzīvnieku īpašnieki
atbalstam pieteiksies 2024. gadā līdz 15. aprīlim (noteikumu Nr.166 40. punkts) un tāpat kā parasti līdz 30. jūnijam -
saņems atbalstu.
Ņemot vērā minēto, visām dzīvnieku audzētāju biedrībām lūgums atzinumus par ģenētisko resursu dzīvniekiem izsniegt sākot no 2024.
gada 2. janvāra, tādējādi samazinot laikposmu no atzinuma izsniegšanas līdz iesnieguma iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā
(un šādi arī samazinot to gadījumu skaitu, kad dzīvnieks uz iesnieguma izskatīšanas brīdi (Lauku atbalsta dienestā) kaut kādu
iemeslu dēļ jau ir izslēgts no ganāmpulka).
MK 2023. gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 166 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku
ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai"

Sīkāka informācija pie:
LAAA ciltsdarba speciālistes
Daces Bārzdiņas
26557499