Rīcība gadījumos, ja nokosti lauksaimniecības dzīvnieki

09.04.2024 11:14
Ja lauksaimniecības dzīvnieki (vilku uzbrukumu, klejojošu suņu, u.tml. iemeslu dēļ) gājuši bojā ganību periodā (no 15.maija līdz 15.septembrim) vai saistītā ienākumu atbalsta turēšanas periodā (aitām no 1.marta līdz 31.maijam; kazām no 15.maija līdz 15.augustam), nepieciešams par to informēt ne tikai Lauksaimniecības datu centru, bet arī Lauku atbalsta dienestu. Informējot dienestu, ir jāapraksta situācija, jānorāda datums, lauksaimniecības dzīvnieku skaits un reģistrācijas numuri (ja cietuši lauksaimniecības dzīvnieki, kam noteikta individuāla apzīmēšana).

To var izdarīt vienā no šiem veidiem:

Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā izvēlnē “Pārkāpums/ ārkārtas apstākļi”;
autorizējoties LAD mobilajā lietotnē un izmantojot izvēlni “Pārkāpums/ ārkārtas apstākļi”.
Šādu informāciju, lai to LAD varētu izvērtēt, nevar iesniegt mobilās lietotnes neautorizētajā versijā.

Saņemto informāciju Lauku atbalsta dienests ņems vērā, izvērtējot atbalsta pieteikumus.

*Informācijas avots www.lad.gov.lv.