09.03.2023 13:47
LAAA jauna valde
8.martā notika LAAA biedru sapulce un tika ievēlēta jauna valde.
Turpmāk LAAA valde būs Dmitrijs Bortņikovs, Kristaps Melbārdis, Ivars Frīdemanis, Ilze Miķelsone, Harita Eglīte, Elizabete Bendika, Egīls Rušiņš.
APSVEICAM!
01.03.2023 15:28
Biedrība Latvijas aitu audzētāju asociācija aicina savus biedrus uz kopsapulci, kas notiks 8.martā Doles tautas namā (Rīgas iela 26, Ķekava).
Ar kopsapulces programmu var iepazīties šeit.
Aicinām 25. janvārī uz noslēguma semināru par demonstrējumiem, kas tika realizēti gaļas liellopu saimniecībā, kas saimnieko ar bioloģiskās saimniekošanas metodēm, un aitkopības saimniecībā.
LLKC sadarbībā SIA “Saimniecība Nākotne”, SIA “Texel.lv”, LAAA, ZS un AREI aicina piedalīties demonstrējumu noslēguma seminārā (LAP 2014.-2020. apakš pasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”) par Zīdītājgovju laktāciju ietekmi uz iegūto pēcnācēju augšanu un attīstību bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā (LAD līguma Nr. 10 2.1-20/20/P24, 2. Lote) un precīzo tehnoloģiju izmantošanu intensīvā jēru nobarošanā (LAD līguma Nr. 10 2.1-20/20/P23, 1. Lote).
Pasākums notiks 25. janvārī pulksten 9.30 LLKC, Ozolniekos, Rīgas ielā 34, Jelgavas novadā.
Pieteikšanās pasākumam: līdz 23.01. plkst. 16.00.
Elektroniski: https://www.mittoevents.com/preview/demonstr-25012023/reg
14.12.2022 14:45
Apdrošināšanas kompānijas EURORISK AGRO piedāvā īpašu pieeju LAAA biedriem ganāmpulka apdrošināšanai.
Ar piedāvājumu var iepazīties šeit.
Šodien Zemkopības ministrijā notika svinīgā apbalvojumu pasniegšanas ceremonija. Ministrijas medaļas par centību tika pasniegtas Valdim Leskam, Atrīdai Ūdrei un Ivaram Āboltiņam. Viņi visi ar savu piemēru un darbošanos ir palīdzējuši augt un attīstīties aitkopības nozarei Latvijā.
Apsveicam!
No 2022.gada 8.novembra līdz 8.decembrim mazajām lauku saimniecībām iespēja pieteikties uz “Atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.
Šajā kārtā ir atbalstīta arī šķirnes dzīvnieku iegāde.
14.10.2022 14:11
Vilku uzbrukumu pētījuma vajadzībām aicinām ikvienu saimnieku aizpildīt anketu, ko izstrādājis LVMD "Silava" pētnieks.
Īpaši aicinām aizpildīt saimniecības, kur pēdējo 20 gadu laikā uzbrukumi nav notikuši, bet anketu aizpildīt aicināti visi saimnieki, arī no uzbrukumiem cietušie.
Anketa atrodama šeit.

LAAA piedalīsies projekta “Efektīvs vides un dzīvnieku labturības saimniecību monitorings” realizācijā.

Par projektu:
Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Projekts: Efektīvs vides un dzīvnieku labturības saimniecību monitorings
Projekta īstenošanas laiks:14.07.2022.-30.06.2025.
Saimniek!
Kā katru gadu septembrī un oktobrī notiks asins paraugu ņemšana DNS analīzēm sniegu pārbaudes saimniecībās. Saimniecības pārraugs un vetārsts sazināsies personīgi ar saimniecības īpašnieku, lai precizētu asins paraugu ņemšanu.
Jautājumu gadījumā vērsties pie Ilze Miķelsones - ilze.mikelsone@laaa.lv, 29441892.
Kā rīkoties, ja konstatēts lielā plēsēja uzbrukums mājlopiem?
Par konstatētu vilka vai cita lielā plēsēja uzbrukumu mājdzīvniekiem vai mājlopiem nepieciešams ziņot pēc iespējas savlaicīgāk. Pirms Valsts meža dienesta speciālista ierašanās jāveic noteiktas darbības, kas sekmēs precīzāku uzbrucēja sugas noteikšanu.
Valsts meža dienests aicina par uzbrukumu ziņot pēc iespējas ātrāk, jo speciālistam notikuma vieta jāapskata tajā pašā vai nākamajā dienā, citādi zūd iespēja pārliecinoši noteikt uzbrucēja sugu. Ziņot ieteicams, zvanot konkrētās Valsts meža dienesta virsmežniecības inženierim medību jautājumos. Var ziņot arī citai Valsts meža dienesta amatpersonai vai vietējiem medniekiem, kuri informāciju var nodot tālāk pēc piederības.
Plašāka informācija VMD mājas lapā.